Piʻi ka Uku o nā Kumu

Ua piʻi aʻe nei ka uku o nā kumu kula aupuni o Hawai’i nei. I ka M.H. 2017, ua paʻa maila kekahi palapala hoʻohiki hou ma waena o ka Papa Hoʻonaʻauao o ka Mokuʻāina o Hawaiʻi a me ka ʻAhahui o nā Kumu Kula o Hawaiʻi, a ʻo ka piʻina o ka uku kekahi hopena o ua palapala hoʻohiki nei. No laila i ka lā mua o ke kau hapahā ʻelua o ka makahiki kula 2018-2019, i ka lā 8 o ʻOkakopa hoʻi, ua pi’i ka uku o nā kumu, ma kahi o $1500 o ka makahiki.

ʻOiai he hoʻopaneʻe ʻia ka uku o nā limahana o ka mokuʻāina a hoʻokahi mahina ma hope o ka hoʻomaka ʻana, ʻaʻole i ʻike ʻia ua piʻina nei o ka uku ma nā pila kīkoʻo a nā kumu a hiki i kēia lā, ka lā 5 o Nowemapa.

Ua hōʻike ʻia ka pākuhi o ka uku o nā kumu kula ma nā kiʻi o lalo nei.

Penei ka uku o nā kumu kula aupuni i kēia manawa, ma muli o ka piʻina o ka uku, e like me ka pākuhi ma ke kiʻi o luna nei. Ma mua o ia piʻina, ua like me ka pākuhi ma ke kiʻi o lalo nei.

Huaʻōlelo huli/loaʻa (na ka hōlona SEO): kaiapuni, immersion, teacher pay, salary, wage, state, employee, eutf, pay scale, pay schedule, annual rate, school year, quarter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s