Hoka, Ua Pāpā ʻIa!

He wā uluāoʻa maoli nō kēia wā e laha ana kahi maʻi kolona ʻo COVID-19 ma waena o kākou.  Eia kākou ua pāpā ʻia ʻaʻole hiki ke haʻalele i ka hale, a ke hele nei a pupule i ka mehameha a me ka moloā.  Eia ma lalo nei kekahi ʻatikala mai ka makahiki 1903 e wehewehe ana i ko lākou pāpā ʻia ʻana ʻaʻole e lawaiʻa.  Ua kikokiko hou ʻia a unuhi ʻia hoʻi ka ʻatikala ma lalo ala o ka ʻatikala.  E ʻike ʻia ka ʻatikala ma kona mau ʻaoʻao nūpepa i paʻi ʻia ai ma ʻaneʻi

 

Block image

Block image

KO’U MANAO.

E Mr. Lunahooponopono, 

Aloha oe: – 

Mamuli o kekahi mau mea e hana ia nei e kekahi mau mahele mana o ke aupuni, a’u i manao ai he kapakahi a pono ole ia’u ke noho nana maka, oiai, ua loaa ia’u ka hanohano o ka lilo ana i wahaolelo no ko’u lahui mamuli o ko lakou hilinai e imi a e paio au no ko lakou pono. 

O ka mea mua loa a’u e hoike ae ai, oia no ko’u aloha ia kakou Hawaii. Ua hoopuka ae ka Papa Ola i ka lakou mau rula, mamuli o ko lakou manao he ma’i lele kai komo mai iwaena o kakou, a ia manawa hookahi no, ua kuee ka ike o na kauka, ae kekahi mau kauka, a hoole kekahi mau kauka. Puka ae nei ka hoolaha a ka Papa Ola, e papa ana ia kakou na Hawaii, kapu ka opae, kapu ka oopu, kapu ka alamihi, kapu ka papai, kapu ka limu, a o ka hele ia o ke kapu a kokoke e olelo mai, e kapu oe aole e hele iloko o ke kai 

Ma ko’u ano he wahaolelo no oukou, aole loa au e hoohemahema i ko oukou pono. 

Pehea la na Kepani? Me ko lakou mau waapa a me na upena? Hookahi no wahl o ke kai e pii ai a hookahi no wahi o ke kai e holo ai. Ina ua hewa ka lawaia ana a ke kanaka Hawaii, ke kupa a o ka oiwi o ka aina, ae, ina ua hewa kona kuu ana i kana upena, a ina ua hewa kona imi ana i kona ola ma ke kai, pehea hoi i hewa ole ai ke Kepani? He uhane hemolelo anei ko keia poe kauahua, a o kakou ka hoi i ka lewa? 

E o’u mau hoa makaainana, na keiki kupa o ko kakou aina hanau he ui a he ninau keia ia kakou a pau, ua hewa anei au i ka lili no ko kakou pono? Na oukou no e pane mai! Aole au i palaka. He po moe ko oukou, aka, no’u iho he po noonoo no ko kakou pono.  

Nolaila, ke hoike nei au imua o kakou a pau i ko’u kue i na hana a keia papa ola, e like no me ka’u i haiolelo ai imua o oukou i na la uluaoa o ke koho balota. 

Henry C. Vida 

 

 

“Ko’u Manao.” Ke Aloha Aina, Book IX, Number 2, 10 January 1903 

My Opinion

Dear Mr. Editor, 

Aloha to you, 

There are certain things that are being done by some branches of the government that I have come to believe are biased and improper when scrutinized, whereas I have the honor of being a spokesperson for my people, through their trust that I will seek and fight for their benefit.  

The very first thing that I make known is my love for us Hawaiians.  The Board of Health has just issued their rules, due to their belief that a contagious disease has spread among us.  At the same time, the knowledge of the doctors is in disagreement; some doctors say yes, and other doctors say no. The Board of Health’s announcement has been issued, forbidding us Hawaiians, prohibiting opae [shrimp], prohibiting oopu [gobey fish], prohibiting alamihi [black rock crab], prohibiting papai [crabs in general], prohibiting limu [edible seaweeds], with the prohibition going on almost to the point of saying, [“you are forbidden from going into the sea.”]  

In my capacity as a spokesman for all of you, I will never neglect your welfare.  

How about the Japanese?  With their flat-bottomed boats and their nets? The sea rises in one place and the sea flows in one place.  If the fishing of the Hawaiians, the residents and natives of the land, is wrong, if indeed his setting of nets is wrong, and his seeking sustenance in the sea is wrong, then how can the Japanese not be wrong? Do these interlopers have a holy spirit, while we, it turns out, are left adrift

My fellow citizens, the native sons of our birth land, this is a query, a question for all of us, am I wrong in my indignation for our well-being?  You shall be the ones to reply! I have not been apathetic. Your nights are restful, but for me, mine are nights of contemplation about our welfare.  

Therefore, I am making it known before all of us, my opposition to the actions of the Board of Health, just as I said in my speeches to you all in the tumultuous days of the election.   

Henry C. Vida

Translated by Kyle Kolomona Nakatsuka, Reviewed by Puakea Nogelmeier

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s