ʻIke Pili

ʻO ka ʻauana ʻana paha ka hana mau o ka poʻe o ka wa uʻi, ʻo ia hoʻi ka mea kapa ʻia ma kekahi mau hui, he “millenial.”  Nou, e ka poʻe uʻi ʻōlelo Hawai’i, kēia wahi paena punaewele, i ʻauana mau kākou i nā mea pili i ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ko kākou ola.