Māhuahua

E māhuahua aʻe ka ʻike, e ulu aʻe ka hoi, e ola ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka heluhelu mau ʻana i nā mea ʻōlelo Hawaiʻi na nā mea kākau likeʻole.  Ma ke ʻano o ka moʻomeheu palapala o nā kūpuna, e puni palapala nō hoʻi kākou, i hoʻokahi kākou i ka manaʻo o ka lani Kaukeaouli, “He aupuni palapala koʻu.”  No laila, e heluhelu i nā moʻolelo ʻōlelo Hawaiʻi likeʻole o nā mea kākau a pau o ke au nei.  He mau waihona palapala ʻōlelo Hawaiʻi ko lalo nei.

Nā Nūpepa

Kā Kawaihuelani Nūpepa ʻŌlelo Hawaiʻi: http://kauluhoi.org/

Kā Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani Nūpepa ʻŌlelo Hawaiʻi: https://www.scribd.com/user/60380772/Hale-Kuamo-o

Nā Blog

Kā Kalikoaloha Blog: kalikoaloha.wordpress.com

Kā Ryan Keawekane Blog: https://ryankeawekane.wordpress.com/